El Primer MOT

El principal objectiu del festival MOT és el foment i la socialització de la lectura.

El Primer MOT és la vessant del festival creada per abastar el públic més primerenc. El Primer MOT inclou les propostes que es fan per als infants i per als joves, amb la voluntat de connectar-los amb el món de la literatura d’una manera distesa i interactiva, i així, ampliar el públic lector i ataure joves i infants a la programació cultural relacionada amb la literatura.