El Primer MOT

El principal objectiu del festival MOT és el foment i la socialització de la lectura.

El Primer MOT és la vessant del festival creada per abastar el públic més primerenc. El Primer MOT inclou les propostes que es fan per als infants i per als joves, amb la voluntat de connectar-los amb el món de la literatura d’una manera distesa i interactiva, i així, ampliar el públic lector i atraure joves i infants a la programació cultural relacionada amb la literatura.

El MOT Escoles és una activitat educativa que s’ofereix als centres de primària a fi de tenir un contacte directe amb els escriptors/es.

El MOT INS proposa unes jornades d’experiències literàries a joves de secundària i batxillerat basades en xerrades i tallers de creació i experimentació.