Premsa

Presentació del MOT 2024

Fotos del festival MOT 2024

Primer MOT i +MOT 2024

Avançament de nous autors i Llegim el MOT

Presentació del tema i comissari del MOT 2024

Edicions anteriors

Fotografies d’ambient – Edicions anteriors

Fotografies del MOT INS – Edicions anteriors