Júlia Ojeda

Júlia Ojeda Caba (Sant Celoni 1994). És doctora en Literatura Catalana Contemporània (Universitat Oberta de Catalunya), graduada en Estudis Literaris (Universitat de Barcelona) i màster en Construcció i Representació d’Identitats Culturals (entre la Universitat de Barcelona i l’Albert-Ludwig Universität, d’Alemanya). És investigadora i professora experta a la Universitat Oberta de Catalunya. Ha fet estades de recerca a la Universitat de Lund (Suècia) i a l’Adam Mickiewicz (Poznan, Polònia).

Els seus camps d’estudi són principalment la narrativa catalana contemporània, els estudis culturals i de gènere, i l’encreuament entre la literatura i la política. Col·labora en diverses revistes de crítica literària com ara La LectoraCaràcters. Participa regularment en diversos mitjans de comunicació com TV3, el diari Ara o Catalunya Ràdio. És jurat de diversos premis literaris i ha fet assessoria en termes de perspectiva de gènere per a editorials escolars. Ara mateix es troba enllestint l’edició i la publicació del compendi d’articles Màtria o barbàrie. Trenta veus del feminisme català (Angle Editorial, març del 2024).

© Marina Miguel