Miquel Berga

Miquel Berga és professor de literatura anglesa a la Facultat d’Humanitats, de la Universitat Pompeu Fabra. Ha publicat extensament sobre escriptors anglosaxons relacionats amb la guerra civil espanyola, en especial en relació a George Orwell i John Langdon-Davies Ha comissariat les exposicions “Orwell: Viatge a una guerra” i “Centelles: Les vides d’un fotògraf”. Recentment, ha editat els relats autobiogràfics de Nancy Johnstone amb el títol Un hotel a la costa (Tusquests) i una antologia d’assajos d’Orwell, El Poder y la Palabra: 10 ensayos sobre lenguaje, política y verdad (Debate). Miquel Berga és vicepresident del PEN Català i coordinador acadèmic del Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament (MECLAP) de la UPF. 

Pin It on Pinterest

Share This