Àgueda Vitòria

Àgueda Vitòria volia ser antropòloga però és pescadora, aprenent de ramadera, cambrera i qualsevol altra cosa que li permeti sobreviure. Va néixer a un poble petit de la comarca valenciana d’El Comtat, on viu actualment. Col·labora en diferents mitjans de comunicació, on comparteix la seva experiència i les seves recerques en temes relacionats amb la ruralitat, el sector primari, l’antropologia marítima o l’etnozoologia. Espera seguir vivint on viu durant molt més temps, tot i els porcs senglars, els jubilats europeus o la gentrificació rural fruit de la concepció dels espais més enllà de la ciutat com a refugi davant nous possibles col·lapses.

on participa l'autor
On participa: A pasturar